K-Supermarket tarjoukset - 24.01. - 27.02.2024 - sivu 52 *

thumbnail - K-Supermarket tarjoukset - 24.01.2024 - 27.02.2024.
52 / 85

* Tarjous ei välttämättä ole voimassa kaikissa paikallisissa myymälöissä

Näytä lisää
 
Lounastauolla Amy Gregorwichin ja Stacy Mushieten kanssa. MIELESSÄ NYT TWENTYFOUR 1 Näin talvisin myymälöis- sämme ovat ajankohtai- sia sukset, nastakengät ja toppavaatteet. Samalla mietimme tilauksia jo seuraavalle talvelle. 2 Pohdin, miten saisin raivattua kalenteristani lisää tilaa liikunnalle. län myötä omasta ter- veydestä huolehtiminen on entistä tärkeämpää. 3 Maailman nykytilanne sekä sen vaikutukset kaupankäyntiin. Nykyisin on vaikea ennustaa edes seuraavaa viikkoa tai kuukautta. 52 PIRKKA MINÄ TYÖNANTAJANA P Yhdessä enemmän "Kokeneemmat kasvattavat nuorempia osaajiksi, ja nuoret tuovat uusia ideoita." HOKA HOKA – Se ei tarkoita yhteen työpaikkaan sitoutu- mista vuosiksi, vaan sitä, että ihmiset välittävät työstään ja työkavereistaan, ja haluavat tehdä työnsä hyvin. Eräs asiakaskin kysyi kerran, mistä löydän myymälöihin aina niin hyviä tyyppejä. HOKA Kesäolympialaisia, zumbaa, pilatesta, illanistujai- sia. 30 vuotta kauppiaana toiminut Sanna on ha- lunnut aina tarjota työntekijöilleen mahdollisuuk- sia vahvistaa yhteisöllisyyttä. Siksi Sannan hen- kilökunta on päässyt nauttimaan monenlaisista aktiviteeteista työkavereiden kanssa. Sanna uskoo, että hyvä yhteishenki lisää työ- hön sitoutuneisuutta, työstä innostumista ja toi- sista välittämistä. - On tärkeää, että meiltä löytyy kaikenikäi- siä ja erilaisia ihmisiä - ja että kaikki oppivat tu- lemaan toimeen toistensa kanssa. Kokeneemmat kasvattavat nuorempia osaajiksi, ja nuoret tuovat joukkoomme uutta energiaa ja uusia ideoita. Ha- luan, että henkilökuntani kokee voivansa tulla pu- humaan ihan mistä vain, jos jokin painaa mieltä. Sanna kertoo olevansa ylpeä 55:stä työnteki- jästä koostuvasta henkilökunnastaan. Heidän si- toutuneisuutensa työtä kohtaan on saanut henki- löstötutkimuksissakin erittäin korkeat pisteet. HO HOKA D HOKA ASIAKKAANI Paikallista palvelua "Asiakas sai minut liikuttumaan ja ymmärtä- mään, miten iso merkitys paikallisuudella ja meillä kauppiailla on." Tampere on tunnettu urheilukaupunki, jossa San- na on pyörittänyt Intersporteja jo 27 vuoden ajan. Nykyään pariskunnalla on kaksi myymälää, toinen Lielahdessa ja toinen Koskikeskuksessa. - Lielahdessa käy paljon lapsiperheitä, Koski- keskuksessa turisteja. Teemme yhteistyötä paikal- listen seurojen, kuten Ilveksen ja Pyrinnön kanssa. Jukolan viestiäkin olemme olleet järjestämässä. Sannan koko perhe on mukana kauppatyössä: tyttäristä Sini on molempien myymälöiden myy- mäläpäällikkö ja Susa työskentelee Keskon urhei- lukaupan parissa. Myös poika Tuomas tekee vii- koittain vuoroja myymälöissä. Sannakin viihtyy kassalla silloin, kun hallinto- hommiltaan ehtii. Moni asiakas tunnistaa hänet sekä hänen lapsensa, jotka ovat pienestä asti ol- leet mukana kaupan arjessa. - Kerran kassalla eräs asiakas sanoi lapsilleen: Huomaatteko, toinen kauppiaista auttoi meitä juuri valitsemaan pyörän ja toinen on täällä kas- salla. Tämän takia emme tilaa ulkomailta verkko- kaupasta. Liikutuin ja ymmärsin, miten iso merki- tys paikallisuudella ja meillä kauppiailla on.

Muut tarjouslehdet K-Supermarket

Uusimmat tarjouslehdet