K-citymarket tarjoukset - 24.01. - 27.02.2024 - sivu 23 *

thumbnail - K-citymarket tarjoukset  - 24.01.2024 - 27.02.2024 - Tarjoustuotteet - voi. Sivu 23.
23 / 85

* Voimassa kaikissa K-citymarket-toimipisteissä.

Näytä lisää

Tuotteet tässä tarjouslehdessä

 
2. Ruoantähteistä biokaasua Tiesitkö, että esimerkiksi Pirkka Par- haat -grillimakkaroiden tuotannossa hyö- dynnettävä uusiutuva energia tuotetaan biojätteestä? Ensisijaisesti K-ruokakaupoissa ehkäis- tään hävikkiä muun muassa valikoimien ja tilausten tarkalla suunnittelulla, punalap- putuotteilla sekä edullisesti myytävillä hevi- ja leipähävikkilaatikoilla. Loput myy- mättä jääneet elintarvikkeet lahjoitetaan ruoka-apuun. Syömäkelvottomia tuotteita kerätään reilusta 600:sta K-ruokakaupasta ja nii- tä hyödynnetään biokaasun tuotannossa. K-ruokakauppojen lisäksi tuotannossa käy- tetään Kespron tukkujen ja Keskon keskus- varaston biojätteitä. Vuonna 2022 saadusta jätteestä tuotettiin 4492 MWh biokaasua. Tuotantolaitokselta energia ohjataan Gasumin kaasuverkon kautta muun muas- sa Pirkka Parhaat -grillimakkaraa tuottavan Wurstin energialähteeksi. 3. Kahvinporoista kasvumultaa Monelle viherkasvien harrastajalle vanhojen kahvinporojen käyttö kasvilannoitteena on tuttu niksi. K-ryhmässä kahvinporojen hyö- dyntäminen on viety vielä pidemmälle: Nes- te K-liikenneasemilta kerättyjä kahvinporo- ja käytetään kasvumullan valmistamisessa. Vuonna 2022 Neste K -liikenneasemilta kerättiin yli 81 000 kiloa kahvinporoja, jois- ta valmistettiin yhteistyökumppani Berne- rin Green Care-laitoksella yli 55 000 pussia Pirkka Kaffe -kasvumultaa. Kahvinporojen ansiosta kasvumullan tuotannossa voidaan vähentää kasvutur- peen käyttöä jopa 30 %. Kahvinporot taas eivät huoltoasemilta kesken lopu, sillä Neste K-liikenneasemilla juodaan vuo- sittain miljoonia kuppeja kahvia. Yhteen viiden litran Pirkka Kaffe -kasvumulta- pussiin hyödynnetään 70 kahvikupillisen kahvinporot. 4. Kuljetusmuovista pakkausmuovia Arvaisitko, että talouspaperipakkauksen ympärillä oleva muovi on saattanut käydä K-ruokakaupassa jo kertaalleen? Kaikki Keskon keskusvarastolta kaup- poihin kuljetettavat tavarakuormat kääri- tään kalvomuoviin, jotta tuotteet eivät va- hingoittuisi. Kaupassa kuorma puretaan ja pakkausmuovit lajitellaan muovinkeräyk- seen. Yhteistyökumppani Lassila & Tikanoja kerää muovit ja käsittelee ne uudeksi raaka- aineeksi, josta valmistetaan Amerplastin tehtaalla uutta muovia. Kierrätyksen tuloksena syntynyttä muo- via hyödynnetään muun muassa Pirkka wc- ja talouspaperin pakkausmateriaalina. Kun pehmopaperipakkaus matkustaa kaupan hyllylle, se on siis saattanut kulkea jo saman matkan aikaisemmin suojamuovina. 5. Romulasista uusia ikkunoita Jos kierrätyslasista voi valmistaa uusia lasi- pulloja, miksei siitä voisi tehdä myös vaik- kapa auton tuulilaseja? K-Auton maahantuoman automerkki Audin lanseeraamassa kierrätysprojektis- sa vanhat tuulilasit päätyvät uusiokäyttöön monivaiheisessa kierrätysprosessissa. Kor- jauskelvottomat tuulilasit ja ikkunat murs- kataan pieniksi palasiksi, joista puhdiste- taan liimajäämät ja muut epäpuhtaudet. Syntynyt lasirae sulatetaan, ja siitä valmis- tetaan uutta tasolasia. Tiukat turvallisuusmääräykset täyttävä kierrätyslasi hyödynnetään uuden Audi Q4 e-tron -mallisarjan ikkunoiden valmistuk- sessa. Kierrätysmenetelmin valmistettuja laseja voi nähdä myös Suomessa liikentees- sä olevissa autoissa. Vaurioituneen lasin kierrättäminen vähentää auton ikkunoiden valmistukses- sa tarvittavan energian ja raaka-aineiden määrää. Kierrätyksellä on vaikutusta myös päästöihin: kierrätyslasin valmistus tuottaa jopa 30% vähemmän hiilidioksidia kuin uu- den lasin valmistus. PIRKKA 23

Muut tarjouslehdet K-citymarket

Uusimmat tarjouslehdet